Výsledky pretekov OZ CHPH Nitra 2016

VÝSLEDKY OZ CHPH NITRA 2016                             

www.mypigeons.eu/sk/results/2016/o-4-10-oz-nitra/

 
Oficiálne výsledky OZ CPH Nitra 2016:
 
 
Oficiálne výsledky ZR - R1 2016: