ZÁPADOSLOVENSKÝ REGIÓN 

(ZR združuje 5 OZ CHPH - NR + TO + TT + BA + PK)

PERSONÁLNE OBSADENIA ORGÁNOV ZR (2017-2021)

1. Správna rada ZR

2. Kontrolná komisia ZR

3. Štartovacia komisia ZR

- aktualizované po rokovaní SR ZR a KK ZR, konanom dňa 23.02.2017 v Nitre
 

1. Správna rada ZR (9 členov)

1

Predseda SR ZR

Dr. Marián Dubaj

OZ CHPH Nitra

+421 903 439 817

pharmagal@seznam.cz

2

Tajomník SR ZR

Radovan Klačanský

OZ CHPH Topoľčany

+421 904 559 179

slizar13@gmail.com

3

Výcvikár SR ZR

Anton Kankara

OZ CHPH Trnava

+421 908 743 257

anton.kankara@gmail.com

-

Pokladník SR ZR

Ján Šaliga

OZ CHPH Nitra - nečlen SR ZR

+421 907 295 245

-

4

Člen SR ZR

Ing. Alexander Hlavatý

OZ CHPH Nitra

+421 905 222 449

ahlavaty@azet.sk

5

Člen SR ZR

Alojz Barbírik

OZ CHPH Bratislava

+421 905 234 232

alojz.barbirik@gmail.com

6

Člen SR ZR

Ladislav Füle

OZ CHPH Bratislava

+421 907 215 890

fulelaco@gmail.com

7

Člen SR ZR

Jakub Poništiak

OZ CHPH Topoľčany

+421 907 869 777

jakub.ponistiak@gmail.com

8

Člen SR ZR

Dušan Ľupták

OZ CHPH Trnava

+421 902 478 734

dusanluptak@atlas.sk

9

Člen SR ZR

Stanislav Zelenský

OZ CHPH Pezinok

+421 911 704 696

stanislav.zelensky@centrum.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kontrolná komisia ZR (3 členovia)

1

Predseda KRK ZR

Bc. Milan Pazúr

OZ CHPH Trnava

+421 911 282 570

milan.pazur@gmail.com

2

Člen KRK ZR

Ing. Juraj Kurek

OZ CHPH Nitra

+421 903 791 855

kurek43@gmail.com

3

Člen KRK ZR

Michal Gajdušek

OZ CHPH Bratislava

+421 908 490 731

michal.gajdusek@oz.allianzsp.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Štartovacia komisia ZR (3 členovia + náhradník)

1

Predseda ŠK ZR

Dr. Marián Dubaj

OZ CHPH Nitra

+421 903 439 817

pharmagal@seznam.cz

2

Člen ŠK ZR

Anton Kankara

OZ CHPH Trnava

+421 908 743 257

anton.kankara@gmail.com

3

Člen ŠK ZR

Rudolf Poništiak

OZ CHPH Topoľčany

+421 907 864 178

rudolfponistiak@gmail.com

-

Zastupujúci člen ŠK ZR 

Ladislav Füle

OZ CHPH Bratislava

+421 907 215 890

fulelaco@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nitre, dňa 23.02.2017