Vítame Vás na oficiálnej webovej stránke OZ CHPH Nitra

 

Mimoriadna Konferencia OZ CHPH Nitra bude dňa 10.03.2017 (piatok) o 18:00 hod. v Nitre (zasadačka spol. Pharmagal). 

Počty delegátov na MOK - 10.03.2017:
1. ZO Katruša -  4 delegáti       (30 členov)
2. ZO Nitra -       2 delegáti       (19 členov)
3. ZO Lužianky - 2 delegáti       (20 členov)
4. ZO Kos. Sek - 2 delegáti      (18 členov)
5. ZO Sereď -     2 delegáti       (16 členov)
6. ZO Močenok - 2 delegáti       (16 členov)
7. ZO Ivanka -    4 delegáti        (28 členov)     
Spolu: 7 ZO /  18 delegátov /  147 členov

OZ CHPH Nitra 2017

- základné organizácie:

1.   01001 - ZO Katruša

2.   01002 - ZO Nitra

3.   01003 - ZO Lužianky

4.   01004 - ZO Kostolný Sek

5.   01006 - ZO Sereď

6.   01007 - ZO Močenok

7.   01009 - ZO Ivanka pri Nitre